Houtkachel goed voor milieu?

Is een houtkachel wel een goede keuze voor het milieu? Hout op juiste wijze, in een daartoe geëigende “houtkachel” verbranden, is één van de meest mens- en milieuvriendelijkste (100% CO2-neutraal) manieren van verwarmen. Op juiste wijze gestookt, in speciale houtkachels, verbrandt het hout -door de hoge temperatuur- zéér schoon (getoetst rendement > 90%) en wordt bijna álle warmte benut, door opslag in deze speciale ”warmte accumulerende” houtkachels.

Met de houtstook van metalen kachels is de warmteontwikkeling veel heftiger en hierdoor ontstaat vrijwel altijd “oververhitting”. Met name in zachte winters en in het voor- en naseizoen, wordt in de metalen kachel het brandhout afgeremd gestookt. Een afgeknepen, smeulend vuur wordt dan gaande gehouden en draagt daardoor in hoge mate bij aan de luchtverontreiniging. De verlaging in luchtverontreiniging (emissies) tussen de “accumulerende” en een “afgeremd brandende” houtkachel vormt wel een factor 500.

Schoon stoken

Het hout ligt/staat (afhankelijk van de vulmethode) in de speciaal ontwikkelde hoog-rendement stookkamer van de Tigchelkachel of Tigchel finoven, waardoor de verbrandingstemperatuur zeer hoog kan oplopen. Deze verbranding wordt nog geoptimaliseerd, door de bijzondere verdeling van de verbrandingslucht via de tientallen “nozzles” (inblaasmondjes). Door de bouwvorm van de stookruimte vindt er aanvullend nog een ‘naverbranding’ plaats; alles uit het stookhout wordt op deze wijze zo volledig mogelijk verbrand voor optimale warmteopwekking. Hierdoor is er niet alleen minder hout nodig dan bij de traditionelere houtstook systemen, maar zijn tevens de afgevoerde rookgassen vrijwel geheel ontdaan van reststoffen. Klik hier voor meer tips over verantwoord houtstoken.

Zeer groen bezig: biomassa uit Nederlandse bossen voor duurzame energie

Een Tigchelkachel of Tigchel finoven is perfect te stoken met duurzame Nederlandse biomassa. Wat is Nederlandse biomassa? Bomen uit een goed beheerd bos in Nederland worden geoogst om materialen van te maken, zoals planken, meubels, keukens etc. Duurzame biomassa is het restmateriaal uit het bos of van zagerijen, zoals takken, boomtoppen, kromme delen, schors, zaagsel, houtkrullen etc. Deze houtige biomassa kan perfect gebruikt worden als duurzame energiebron.

Bossen worden niet gekapt voor biomassa. Maar het hout van bomen wordt wel gebruikt zolang er genoeg nieuw hout bij groeit en resthout overblijft. Het voordeel van biomassa is dat het relatief snel groeit en duurzaam is. Waarom is stoken met een houtkachel dan CO2 neutraal? Om te groeien nemen planten en bomen CO2 op uit de lucht. Bij verbranding, bijvoorbeeld met een Tigchelkachel, komt die CO2 weer vrij. Een cirkel dus. En in tegenstelling tot andere groene energie-bronnen, zoals water, wind, zon, kan de energie in biomassa geoogst en opgeslagen worden wanneer dat nodig is. Zo blijft energie uit biomassa continu leverbaar, ook als de zon niet schijnt of de het niet waait. Duurzaam, groen en betrouwbaar! Bekijk dit informatieve filmpje over duurzame biomassa uit Nederland (duur 5 min.) of lees de uitgebreide informatiefolder gemaakt door de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) met een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht ‘Vraag en antwoord‘.

Klik hier voor meer inspiratie of bezoek onze showroom in Toldijk (nabij Zutphen, Gelderland) om meerdere Tigchelkachels en Tigchel finovens in het echt te bekijken.